ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
     İbrahim Aslanoğlu (1920 - 1995)

  1920 yılında Tokat’ta doğdu. 1944 yılında Sıvas İlk Öğretmen Okulu’ndan mezun olup vatani görevini yaptıktan sonra Sıvas’ın Divriği ilçesinde öğretmenlik görevine atandı. Bulunduğu yerde Halk Edebiyatı ve folklor araştırmalarına yönelerek çalışmalarını 4 Eylül, Yayla, Yeni Mecmua, Yapı ve Sıvas dergilerinde yayınlamaya başladı. Bunun yanı sıra Sıvas’ın, Osmanlılar ve Cumhuriyet Devri tarihlerine ışık tutan yazıları da yerel gazetelerde yayınlandı. 1973 yılında Sıvas Folkloru dergisini aylık olarak Sıvas’ta yayımlamaya başladı. 78. sayıya dek 7 yıl aralıksız süren bu yayının ardından 1981 yılında Türk Folkloru dergisini çıkardı. Böylelikle folklor araştırmalarını daha geniş bir kitleye yaydı. Her iki dergide Üniversitelerde görevli pek çok bilim adamının, köy öğretmenlerinin, ziraat mühendislerinin, tıp tarihi araştırmacılarının v.d. mesleklerden uzmanların yüzlerce araştırma ve derlemeleri yer aldı.

Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve sempozyumlarda halk edebiyatı ve folklorla ilgili bildiriler sundu. II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi’ne (1981) sunduğu “Pir Sultan Abdallar” adlı incelemesi büyük ilgi uyandırdı. Bu araştırmasını daha da geliştirerek 1984 yılında aynı adla kitap halinde yayımladı. Büyük ölçüde tarihsel olaylardan ve Osmanlı belgelerinden yola çıkarak ortaya koyduğu bu çalışmasıyla “Pir Sultan geleneği içinde 500 yıllık bir döneme yayılıp Alevî-Bektaşî edebiyatının orta direği olan şairler zincirini ortaya çıkardı”. 1992’de aynı yolu izleyerek “yaşadığı çevre, dili ve eserleri ile bir divan şairi olduğunda şüphe bulunmayan Hatâyî’nin (Şah İsmail) Anadolu Türkçesi ile nefesler söyleyen Hatâyîlerle aynı kişi olmadıklarını” gösteren Şah İsmail Hatâyî ve Anadolu Hatayileri adlı kitabı yayımlandı.

Özellikle XVI-XVIII. yüzyıllarda yaşayan Alevî-Bektaşî şairlerine ait elliye yakın çalışması da henüz yayımlanmamıştır. Aldığı birçok ödülün yanısıra, Orta Anadolu kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı 1995 yılında Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından “Onursal Bilim Doktorluğu” unvanı verildi. Yayımlanmış yüzlerce makalesi ve oniki kitabı vardır.

Divriği Şairleri (1961), Cıvıltılar[Çocuk şiirleri] (1962), Her Yönden Sıvas (1964, 1965, 1979), Âşık Veysel (1964,1967), Seyit Türk (1967), Sıvas Halk Şairleri Bayramı (1965), Külhaşzade Rahmi (1967), Kul Himmet Üstadım (1976, 1995), Âşık Veli (1982) Pir Sultan Abdallar (1984, 1997), Söz Mülkünün Sultanları (1985), Şah İsmail Hatâyî ve Anadolu Hatayileri (1992), Kul Himmet (1997)
 

Mehmet Erman Aslanoğlu
(Oğlu)

 


 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com