ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

Emirdağ Türkülerinde "Gaba Hava" - Ömer Faruk Yaldızkaya
Afyonkarahisar coğrafyası içinde bu tür türkülere, Dinar Çölovası ve Kumalar Yaylasındaki Türkmenlerde “Anayasa” adı da verilen “Kerem Havaları”, Emirdağ Türkmenlerinde “Gaba Hava” adı verilmektedir...  >>

Ses Kayıt Stüdyosu Ortamında Bağlama Kaydı İçin Yaklaşımlar-Kürşat Taydaş
Ses kaydının iyi olabilmesi için bir çok etken bulunmaktadır. Bunlar, kullanılan çalgının kalitesi, müzisyenin performansı, kullanılan mikrofonlar, mikrofonların yerleşimi, mekan akustiği, kayıt yapan kişinin hakimiyeti ve müzikal deneyimi şeklinde sıralanabilir...  >>

Harput Müziği'ne Bir Bakış-Şemsettin Taşbilek
Çalgılar klasik, eserler nağmekar, melodleri sanatlı , curcuna usûl yaygın, türküler çok zaman ağır ve deruni, hayatın değişik konularına vurgu yapar, insanının yaşam anlayışına uyumludur...  >>

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Müzik Eğitiminin Yaygınlaştırılması-Uğur Alpagut
Atatürk, cumhuriyetin çağdaşlaşma idealleri doğrultusunda müziğin gücü ve rolü üzerinde önemle durmuştur. Bilimsel, toplumsal, ekonomik vb. bütün alanlarda olduğu gibi müzikte de...  >>

Müzikte Yozlaşmaya Küreselleşmenin Etkisi-Sadık Yöndem
Müziğin bir sektör haline getirilmesi, müzik endüstrisi denilen kavramla fabrika havasında üretim tüketim ilişkisi, para akışının acımasızca döngüsünü sağlamaktadır...  >>

Türkülerin Anlam Dünyası-Necdet Kurt
Bilindiği gibi edebi ve müzikal halk üretimlerinde, yüklenen anlam ön planda, sanatsal kaygılar geri plandadır. Sanatsal kuralları da, üretilmiş bu eserler belirlemektedir. Buda bu tür halk üretimlerin...  >>

TRT THM Repertuarındaki Turna Sembollü Türkülerin Ezgisel Yapıları ve Durnalar Semahının İncelenmesi-İrfan Kurt
Semah ve deyişlerde Durna sembolünün çok kullanılması, durnanın manevi ve kutsal yanını da ortaya koymaktadır .Halk müziğimizin temel sazı bağlamada kutsaldır. En baş köşede durur...  >>

Karacaoğlan Şiirlerinde Saz-Hakan Tatyüz
Karacaoğlan’ın şiirlerinde fazla olmasa da saz veya başka çalgıların adı geçmektedir. Saz bilindiği gibi aynı zamanda çalgıların genel adıdır. Fakat Karacaoğlan’ın şiirlerine konu olan saz, bağlama ailesine halkın vermiş olduğu genel bir isimdir...  >>

Gaziantep’li Şerif Akbağ ve Kırşehir’li Muharrem Ertaş’ın İskân İcrası Bağlamında Barak ve Bozlak Havaları Üzerine Bir Değerlendirme-Savaş Ekici
Bir uzun hava formu olarak bozlak; Orta Anadolu’da Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Ankara, Ayaş, Beypazarı, Ürgüp, Çorum, Kayseri, Niğde, Nevşehir dolayları ile Çukurova da Yörük Türkmenlerinin yaşadığı bölgelerde yoğun olarak görülmektedir. Yalnız bu yörelere...  >>

Gaziantep’de Abdallık Geleneği Ve Aslan Sazcı-Savaş Ekici
Yörede daha çok abdal veya aşiret adı ile bilinen mahalli sanatçılar; bu ezgileri ve çalgıları çalmayı dedelerinden ve babalarından öğrendiklerini, sülalelerindeki insanların hemen hemen hepsinin eskiden beri çalgı ile uğraştıklarını veya çaldıklarını...  >>

Halk Çalgımız "Bağlama" ve Yapım Ustalarımız-Attila Obruk
İşte halk sazımız olan bağlamanın sesinin de bir lezzeti/rengi vardır.Birileri kalkıp bu lezzeti bozacak bir bağlama yaparsa, bu bizim folklorumuzdaki bağlama olmaz, başka bir çalgı olur. İşte bu nedenledir ki bağlamamızın kendine...  >>

Azerbaycan ve Türk Halk Dansı Ezgilerinde Makamsal Yapı-Gültekin Şener
Anadolu ve Azerbaycan dans ezgilerinde karşılaştırma yolu ile elde edilebilecek bir çok yapısal unsur bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise dans ezgilerinde kullanılan makamlar ve bu makamların yapısal özellikleridir. Bu bağlamda, Türk halk...  >>

Antepli Aşık Hasan Hüseyin Üzerine Bir Araştırma-Savaş Ekici
Aşık Hasan Hüseyin’in 1938 li yıllarda Odeon Plak da çıkarmış olduğu ve 3618 sıralı plâktaki icrasında; türkü kıtalarının ikinci satırındaki “Ya Alim Ya Alim” sözlerinin yerine notaya “Leyli Leyli” şeklinde yazılmıştır. Bu türkünün sözleri şöyledir; ...  >>

Türk Halk Müziğinin Melodik Yapısının Adlandırılması Konusunda Düşünceler (Ayak, Makam ve Dizi Kavramları)-Savaş Ekici
Türk Halk Müziğindeki ezgilerde, belli karakteristik sesleri bünyesinde bulunduran dizi grupları vardır. Genellikle bu gruplara “ayak” adı verilmektedir. Uzun süre Türk Halk Müziğinin belli kural ve kalıplara dayandırılmasının sakıncalı olduğu...  >>

İlk ve Orta Öğretim Müzik Kitaplarındaki Bağlama ve Türk Müziği Konuları Üzerine Bazı Tespitler-Savaş Ekici
2005-2006 eğitim öğretim yılına kadar olan dönemdeki ortaöğretim müzik kitaplarındaki Türk müziği konuları incelendiğinde; yazılanların çoğunun yanlış olduğu, konuların doğru kaynaklardan araştırmak yerine aynı tür kitaplardan   >>

İstanbul THM Korosu/topluluğu neden gecikti?… "Tarihini bilmek gerek"-Göktan Ay
İşte bu dönemde Kültür Bakanlığı İstanbul’a ilk THM Korosu kurma kararı aldı ve şefliğine Neriman Altındağ Tüfekçi hocamız atandı. Bu haber yeni mezun bizleri çok sevindirdi… Çünkü, hala ücretli öğretmenliğe...  >>

Kültür Endüstrisi ve Kentli Aşık-Seda Uyanık
Anadolu Rock, halk şiirlerinin bestelenmesi ya da bu türkülerin Rock müziğin temel unsurları ile işlenmesi sonucu ortaya çıkmış bir türdür. Yurt dışında özellikle İngiltere ve Amerika’da 1968 kuşağı müzisyenlerince üretilen ve müzik piyasasında önemli...  >>

Ozan Dede Korkut-Sait Küçük
Kerem İle Aslı, Arzu İle Kamber, Ferhat İle Şirin hikayelerinde bir çok şiir mevcuttur. Bunlar ister Dede Korkut’da olsun ister Kerem İle Aslı gibi hikayelerde olsun hep karşılıklı söylemlerdir. Bunlar Dede Korkut’da Soylama olarak geçerken...  >>

Türkü İcrasında Yeni Bir Bağlam: Video Klipler-Hilal Aydın
Başta TV-Radyo, onları daha gerilerde izleyen sinema, medyanın en yüksek gücünü temsil etmektedir. Bu güçlü haberleşme araçları, toplum kültürünün oluşması ve biçimlenmesinde en büyük güce sahiptirler...  >>

Yemen Türküsü ve Elazığ-Şemsettin Taşbilek
TRT Türk Halk Müziği derleme kayıtlarına göre 1944 yılında Muzaffer Sarısözen tarafından Defçi Düriye Keskin’in kaynak kişiliğinde Muş’a yazılmış görünen türkü (Bir kere defçi kadınlar hep hareketli ve neşeli türküler yapmışlardır...  >>

Sayfalar : 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com