ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara
tavsiye edin
muhabbet

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
 

  Türk Halk Müziğine Genel Bir Bakış

              Adnan Koç

     
    Önce Halk Müziği ile ilgili tanımların bir kaçına göz atalım :
    "Türk Halk Müziği, Türk duygu ve düşüncesinin, Türk ruhu ve toplumsal
yaşamının tarih içindeki olaylar doğrultusunda, coğrafi konum ve göçlerin de etkileriyle yaratılan ve biçimlenen ürünleridir."
    "Bir ulusun özüne has müzik, halk müziğidir.Kayıtsız ve etkisiz bir kişinin ya da toplumun söyleyişi, buluşuyla doğmuş ve zamanla halkın malı olmuş yapıtlardır."
    "Halk müziği, topraklarım1z üzerinde yaşayan insanların duygu ve düşüncede birleştikleri müziktir. Yöresel olarak ne kadar olursa olsun, genelde halk türkülerinin ana hatlarda birleştiği görülür."
Bir ezginin halk müziği olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki unsurları taşıması gerekmektedir.

1) Anonimlik
2) Zaman içinde derinlik.
3) Mekan içinde yaygınlık
4) Yöresel dil ve müzik özelliklerini o ezginin bünyesinde taşıması
5) Kulaktan kulağa, ustadan çırağa yöntemiyle yayılması
6) Halk tarafından benimsenip onun ifadesine bürünmesi
7) Halka ait olması ve herkes tarafından bilinmesi
8) Statik değil, dinamik olması
9) Varyantlarının olması


    ''Latince bir kelime olan anonim/ anonym, adı belli olmayan demektir. Anonim şirket (AŞ) dediğimiz zaman, belirli bir sahibi olmayan, çok sayıda ortağı olan bir ortaklık anlaşılır.
    Halk musikisinde Anonim sözcüğü ise; sahibi daha doğrusu ezgileyeni, yakanı, yaratanı belli olmayan ezgiler için kullanılan bir terimdir.Şu halde Anonimlik sözcüğü de, halk musikisine uygun ve ona özgü bir terimdir. Nitekim Monser, halk musikisini halkın ortak malı olan ezgiler olarak; 8ireniers ise halkın ortak malı olan, düz ve yalınç ezgiler olup, yapanı belli değildir; diye tanımlamaktadır.''
    Halk müziğimizde bir diğer önemli husus ise otantiklik mevzusudur. Otantik ya da otantiklik, folklor ile uğraşan kişiler tarafından sık sık kullanılan bir kavramdır. Ancak bu kavram bazen yanlış olarak kullanılmaktadır.
    "'Fransızca Authentique doğru, gerçekliğinden şüphe edilmeyen Authenticite doğruluk, gerçeklik anlamlarına gelmektedir. Folklor uzmanları ise otantik kelimesini, aslına uygun, otantiklik kelimesini de aslına uygunluk anlamlarında kullanmaktadırlar. Folklorik malzemelerin aslına uygunluğu doğruluğu üzerinde tartışılabilecek bir konudur. Folklor ürünlerinin ortaya çıkış sebepleri yayılma yolları ve alanları, çeşitlemelerin doğuşu iyi bilinmedikçe otantiklik durumu ortaya konamamaktadır". Halk Müziği hem dini hem de dini olmayan konuları içerir. Semahlar, mersiyeler, nefesler, ilahiler v.b. Türk hark müziğinin dini kısmını oluştururlar. Bunların dışında kalanlar halk müziğinin dini olmayan (Ia-dini) kısımlar repertuarın büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. 
    Doğumdan ölüme kadar olan süreç içerisindeki hayatın tüm olaylarını halk müziğinde görmek mümkündür. Sevinç, hüzün, ayrılık, insan ve tanrı sevgisi, ölüm bu konulardan sadece birkaçıdır.

 
 

 

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com