ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Kurumların Gelişim Sürecinde Bir Alman Müzik Eğitimcisi: Eduard Zuckmayer (1890-1972)-Müjde Sarısözen DOĞAN-Uğur ALPAGUT-Raif GÜLCAN
1938-1970 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Başkanlığı görevini sürdüren Eduard Zuckmayer, müzik eğitimi programına katkıları ile çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda müzik öğretmenleri yetiştirilmesini sağlamış...  >>

Aşıklar Sultanı Aşık Tüccari-Sait Küçük
Tüccari’nin türkü makamlarının derlenmesinde ve türküleşmemiş şiirlerinin bestelenmesinde ise TRT İzmir Müdürlüğü Halk Müziği Sanatçısı Zeki Çiçek’in büyük emekleri görülmektedir. Şiirlerinin çoğu derlenemeden yitip giden Aşık Tüccari’nin kayıtlara geçmiş...  >>

Sarı Gelin Üzerine Bir Başka Anlatma-Doğan Kaya
İki asker onu evine getirmiş. Nenenin ağlamasını duyunca yanına gittik. "Nene'n ölsün Sarı Gelin" diyor başka bir şey demiyordu. Konu komşu toplandı. Zeynep Nene, bir yandan ağlıyor, bir yandan da ağıt yakıyordu...  >>

Köroğlu Havaları-Ercan Kılkıl
Bu kadar büyük bir coğrafyada benzer ezgilerin benzer kurallara göre işlenmesi bir tesadüf eseri değildir. Köroğlu’nun yiğitleme, koçaklama, cengi ve mısri havalarının büyük bir çoğunluğunda aynı ezgilerle karşılaşırız. Bu havaların tamamında mertlik...  >>

Sivas'ta Bir "Bağlama Festivali" Hayal Etmek!-Okan Murat Öztürk
Sonuçta ulusal sesimiz olan bağlamayla, tüm Türkiye için önemli bir sahiplenme ve barış mesajı olabilecek bu projeyi ben de destekledim ve konuyu valilikle görüşmek üzere, Sivas’a gittim. Amacımız, Sivas’ın kendisinin de artık...  >>

Türkiye 4. Murat Çobanoğlu Âşıklar Bayramını Değerlendirme-Sait Küçük
Âşıklık geleneğinin zor dallarından olan doğaçlama Divan türü, Atışma türü, Leb-Değmez türü gibi türlere âşıkların katılımı az sayıda olduğundan dolayı katılımcı âşıklar büyük azar işittiler. Bu azar ise adeta kafalara çekiç vurulurcasına yapılıverdi...  >>

“Yaşayan Aşık Sanatı Sempozyumu”nun Ardından...-Göktan Ay
Konuşmacılar “aşıklık sanatı ve aşıklar” üzerinde durarak, merkezin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiler ve sempozyumun yararlı sonuçlar getirmesini dilediler. Aşıkların yaptığı küçük gösteriler de açılışa renk kattı...  >>

Üniversiteler Sanat Kurumları ve Sanatçılar-Göktan Ay
Son yıllarda, üniversitelerde açılan o kadar çok bölüm var ki; ya mezunların nerde istihdam edileceği bilinmiyor; ya bir program ortaya konuyor, 4 sene uygulanıyor, başarısızlık varsa, yeniden değiştiriliyor; ya da bizde de olsun diye...  >>

"Müzik sanatı" ve Gerçekler-Göktan Ay
Hatırlayalım: 1925 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın emriyle, Darülelhan'ın (Melodiler evi) Türk Musikisi şubesi kapatıldı; adı da konservatuar olarak değiştirildi. Tam 50 yıl Türkiye'deki konservatuarlarda sadece Klasik Batı müziği öğretildi...  >>

Kars Folklorundan Kayan Bir Yıldız: Mustafa Turan-Sait Küçük
Benim folklora ve halk edebiyatına yönelik bu gayretimden çok memnun oldu. Çok sevindiğini söyledi. O zaman dernekte bulunan Kars’la, Kağızman’la ilgili yazıların yayınlandığı başta Kars Eli dergileri olmak üzere bir çok dergi...  >>

Gaziantep’te Kına Yakma Geleneği Ve Kına Türküleri Üzerine Bir Araştırma-Savaş Ekici
Türk halk müziği repertuarı içerisinde hüzün verici sözleri ve insanı etkileyici melodisi ile kına türkülerinin çok özel ve önemli bir yeri bulunmaktadır. Ülkemizde kına yakma merasimlerinin yapılmadığı ve kına türkülerinin söylenmediği bir yer...  >>

İslâhiye İlçesi Düğün Adetleri Çerçevesinde Halk Müziği-Savaş Ekici
Bölgedeki düğünler çoğunlukla köylünün işinin bittiği veya az olduğu sonbahar aylarında yapılmaktadır. Köylerdeki evlenme çağı eskiden 24–25 iken daha sonraları bu yaş 15–20 arasına düşmüştür. Oğlu evlenme çağına gelen anne ve baba...  >>

Korunması Gereken Mirasımız; Halk Müziğimiz-Nevzat Sumer
Zengin folklor hazinelerine sahip olan memleketimizde, folklorik ürünlerin süratle kaybolmasına neden olacak koşullar içinde yaşamak olduğumuz da bir gerçektir. Bu nedenle gerek halk müziğimizde ve gerekse folklorun alanına giren dallarda derleme...  >>

Âşık Yaşar Reyhanî (1932–2006) “Halk Şiiri Zincirinde Bir Halka”-Sait Küçük
Yazdığı şiirler, yaktığı türküler ve yaptığı atışmalarla dikkat çektiği kadar düzdüğü hikâyelerle de adından sıkça söz ettirdi. Özellikle kahvehane ve çeşitli toplantılarda anlattığı hikâyelerle büyük beğeni toplayan Yaşar Reyhanî, plak ve...  >>

Türk Halk Ezgilerindeki Dinamiklerin, Sözlü Ve Yazılı Kültür Yaklaşımları Işığında, Günümüz Koşullarında Değerlendirilmesi-Uğur Alpagut
Halk türkülerinin sözlerinin altında, otantik inceliklerle derin bir biçimde gelişen halk ezgileri, sözlerin çok ötesinde, geçmişi ve günü sorgulayıcı önemli dinamikler içermektedir.Bu anlamda, günümüz kültürel değerlerinin ve müziksel...  >>

Gaziantep Yöresi Halk Çalgılarından Zambır Üzerine Bir Araştırma-Savaş Ekici
Zambır; klavye, nezik ve kamış olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Klavye bölümünün üst tarafında “Nezik” adı verilen bölüm bulunmaktadır. Nezik bölümüne ise; 6 cm uzunluğunda, kamıştan yapıldığı için “Kamış” denilen ve icra sırasında ağız içinde...  >>

Üniversitelerimizde Türk Müziği Eğitimi ve Akademik İtibarını Arayan 'Sanatsal Sunum' Kavramı-Gültekin Şener
Öncelikle, Türk müziği alanında akademisyenliği, lisans seviyesinden sonra değil, lisans eğitiminin ruhu ile değerlendirmek; kurgulamak, lisans eğitiminin yarattığı profilin; yüksek lisans ve sanatta yeterlikte aranan profille örtüşüp örtüşmediğine bakmak...  >>

Muğla Türküleri-Doğan Kaya
Türküler genellikle bir olay, bir arzu ve bir heyecan üzerine doğarlar ve başlangıçta sahibi belli ürünlerdir. Ancak zamanla, türkünün asıl sahipleri unutulur ve sonraki nesiller tarafından halkın dilinde dolaşa dolaşa farklı coğrafyalara yayılır; böylelikle...  >>

Ege Bölgesi Ve Bursa’da Kadınların Müzikli Uygulamaları Ve Uygulamaların Kültürel Devamlılık Bağlamında İşlevleri-F. Reyhan Altınay
Toplumsal üst yapıyı belirleyen gelenek, görenek, sanat gibi kültür öğelerinin işlevleri, insan yaşamında geçiş evreleri olarak da nitelendirilen doğum, evlenme ve ölüm aşamalarında kendini belli eder. Yüzlerce tören ve ritüelin gerçekleştirildiği...  >>

Türkiye’de Müzik Kültürünün Gelişimi ve Güncel Koşullarda İrdelenmesi-Uğur Alpagut
Her müzikçi kendi bireysel yönelimini izlemekte özgürdür. Bu aynı zamanda sanatın değişmeyen kuralıdır. Ancak, bu anlayış diğer müzik türlerinin, folklorun ve deneysel çalışmaların önünü kesecek bir politikaya dayandırılmamalıdır...  >>

Sayfalar : [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com